Andøya Space Center

Andøya Space Center

Kunden gav oss her 2 oppdrag:
Boret 10 energibrønner  + boring av hull for jordelektroder
Bildegalleri viser nedlagte rør og kummer for energibrønnene

Vi takker for tilliten og oppdragene – 2 perioder: juni – sept/okt 2016