Vannbrønner E6 Alta Vest
  • Oppdragsgiver: LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) 
  • Fullført: Oktober 2016

Vannbrønner E6 Alta Vest

Vi fikk i oppdrag og bore 5 brønner innvendig i tunell samt 1 brønn utvendig v/ Lagnesbukta øst – Talvik

Oppdragsgiver LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) 

Vi takker for tillit og oppdrag – oktober 2016