Ønsker du egen vannbrønn

Ønsker du egen vannbrønn

Ønsker du en sikker forsyning av vann ?

Da er brønnboring den sikreste ting! Kildevann har gjerne brukt hundrer, ja kanskje tusen av år på og trenge ned i berggrunnen, slik sett er dette naturens egen måte å rense vannet på, – således er grunnvannet vårt den reneste drikkevannskilden i naturen.

Gjennom bruk av brønnboring gis den beste løsningen for og få rent vann, hvor grunnvannet er av beste kvalitet. Egen brønn sikrer deres egen langsiktige stabile vannforsyning, til næringsbygg -privat el. fritidsboliger.

Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder:

Jeg benytter anledningen til å takke David & Jim for en smertefri, rask og profesjonelt utført jobb. Virkelig to kjernekarer.
Tusen takk karer.

Hilsen storfornøyd kunde.
-Rune Albrigtsen, august 2017
Dokker e best og billig å grei å ha med å gjøre.
-Jann Grundvåg, august 2017
Takker for bra utført jobb
-Stig-Andre Heitun, juli 2017

Befaring og undersøkelser

Vi stiller gjerne på befaring/møte, i de aller fleste tilfeller gjennomføres befaringen samtidig som vi kommer for å bore etter vann. Uansett forsøker vi og tilpasse det til deg, bruk gjerne vårt kontaktskjema/tlf for avtale.

Garanterer vannmengden

Vi gir en garanti på 2 år for vannmengden 1200 – 1500 ltr vann pr. døgn, ved maximum dybde på 120 mtr., men kan ikke garantere selve vannkvaliteten, den var der fra tidenes morgen og lenge før oss 🙂

Hvorfor er grunnvann å foretrekke og hva gir grunnvann deg?

Grunnvann gir deg en stabil og kraftig vanntilførsel med mineralinnhold som er gunstig for vår helse. Råvannskvaliteten er langt bedre og det er vesentlig kortere overføringsledninger. Det er i tillegg meget bra beskyttelse mot forurensning.