• Oppdragsgiver: Sundquist
  • Fullført: Juni 2011
  • Nettsted: sundquist.no

Finnmark og Syd Varanger Gruve

Her hadde vi mange gode uker på et større boreoppdrag for selskapet Syd Varanger gruver, oppdraget fikk vi gjennom selskapet AS Oscar Sundquist – Kirkenes.

Oppdraget gikk ut på og bore kontrollbrønner for grunnvannstand i gruvene. Oppdraget gikk helt som planlagt. Her brukte vi av det beste utstyr vi har og oppdraget ble avsluttet rett før St.Hans 2011. Vi takker for tilliten og oppdrag!