Fundamentering

Fundamentering

Vi leverer fundamentering for store som små bygg

Boring med foringsrør gjennom masser og i fjell for rett dimensjonerte kjerneperler. Dette gir store fordeler på dårlig grunn med oppfylte masser, gjør små inngrep og er miljøvennlig. Ved fundamentering kan en også slippe drenering hvis bygg-konstruksjonen står på perler.

Gjennom slik boring og med foringsrør i løse masser samt fjell, sikrer en sterkt fundament for bygg og anlegg. Typiske områder for fundamentering er til store bygg, boliger, broer, kraftstasjoner etc.

Vi borer dimensjoner opp til 406 mm.

Tidligerer referanser for lignende oppdrag er;

Svalbard, Ny Ålesund v/ Veidekke Arctic

Hålogalands-broen v/ Reinertsen Maskin

Andøya Space Center,  Andenes

 

Kontakt oss for prosjektering av ditt oppdrag.