Jordingshull Skaidi
  • Oppdragsgiver: Trafostasjon Skaidi
  • Fullført: Sommeren 2016

Jordingshull Skaidi

Boring av jordingshull ved Skaidi