Kirkenes videregående skole
  • Oppdragsgiver: Comfort Kirkenes T. Seyffarth Eftf. as
  • Fullført: Sommeren 2014
  • Nettsted: comfort.no
Sitat her

Kirkenes videregående skole

Energibrønner – 200 meter

27 brønner