Tjeldsund kommune – Tjeldøya vannverk

Her boret vi en brønn for at de 20 abonnentene på Tjeldøya skulle få bedret sin vanntilførsel, dette ble koblet til forsyningsnettet deres og så var friskt grunnvann på plass. Vi takker for oppdrag og tillit.