Med varierende grunnforhold i fjell og løsmasser er det viktig å sette inn riktige ressurser og fagkunnskap for å få til et godt og langsiktig resultat.

N

Mer enn 30 års fartstid innen energi- og brønnboring

N

Ca. 80 – 100 vannbrønner pr. år

KONTAKT OSS I DAG

Vi kommer gjerne på befaring av ditt prosjekt

R

Over 30 års erfaring

Nordnorsk Brønnboring sitter på bred og lang erfaring og kompetanse og satser stort på kvalitet, både i form av jevnlig faglig oppdatering og videreutdanning av ansatte og moderne teknologi.

Om oss

Nordnorsk Brønnboring leverer helårlige boretjenester som befaring, pæling, veigjennomboring, presisjonsboring, bore vannbrønner og energibrønner, gjøre grunnundersøkelser, vannprøver og analyse og levere vannfilter og innsatser. Selskapet har kunder i hele Nord-Norge og på Svalbard.

N

Pæling/ fundamentering

N

Energibrønn

N

Veigjennomboring

N

Presisjonsboring/ styrt boring

N

Vannbrønn

N

Grunnundersøkelse