Befaring

Vi kommer gjerne til deg for å gjøre en befaring av ditt boreprosjekt

Har du et prosjekt som krever boring litt utenom det vanlige eller boring som krever omfattende planlegging? Ved hjelp av oversendte kart, bilder og tegninger fra deg som kunde kan Nordnorsk Brønnboring vurdere, beregne og gi pristilbud på en boring. En befaring på boreområdet kan i tillegg være svært nyttig. I tilfeller der boringer krever ekstra planlegging og nøyaktige beregninger vil en befaring være helt nødvendig.

Befaringer er ikke bare et verktøy for oss i Nordnorsk Brønnboring for å gjøre mer presise vurderinger og beregninger, men er også en stor fordel for deg som kunde. Du kan stille spørsmål og få avklaringer underveis, på samme måte som vi har mulighet til å stille spørsmål og avklare det vi trenger å vite for å imøtekomme dine ønsker og behov. Besøk og samtaler på boreområdet kan også avdekke nye og andre løsninger. Befaringer er kort og godt trygghet for deg og trygghet for oss.

Ta gjerne kontakt med Nordnorsk Brønnboring for boring på ditt prosjekt.

Hvorfor vi anbefaler befaring

N

Du kan stille spørsmål underveis

N

Det kan avdekke nye eller andre behov

N

Vi kan gjøre mer presise vurderinger

N

Vi kan gi mer nøyaktig pristilbud

Send oss en henvendelse om befaring

Send oss en henvendelse om befaring