Grunnundersøkelse

Grunn-undersøkelse

Prøvetakinger for ulike formål og ulike behov

Ulike aktører innenfor både offentlig, statlig og privat sektor har behov for grunnundersøkelser enten i sammenheng med krav som stilles av regelverk eller som grunnlag for beregninger. Grunnundersøkelser utgjør et bredt spekter av ulike prøvetakinger for ulike formål og behov. En grunnundersøkelse kan eksempelvis være jordprøver for å avgjøre grad av jordforurensning, jordprøver for å avgjøre jordkvalitet for utbygging, bergprøver for tunnelutbygging eller undersøkelser av bergarter. Nordnorsk Brønnborings borerigger kommer til på svært mange og ulike steder for boring og prøvetaking.

Ta kontakt med oss – vi bistår gjerne.

Send oss en henvendelse om grunnundersøkelse

Send oss en henvendelse på grunnundersøkelse