Vannprøver og analyse

Når du har fått etablert en ny vannbrønn, skal en vannprøve tas etter 1-2 ukers bruk og sendes til Mattilsynet. Man bør unngå å drikke vannet før prøveresultatet er kommet. Dersom vannprøveresultatet viser at vannet må renses, kan du sende prøveresultatet til oss i Nordnorsk Brønnboring og vi vil skreddersy et renseanlegg til deg.

Kontakt oss om renseanlegg

Viser det seg at vannet i brønnen må renses kan vi hjelpe deg med et renseanlegg

Kontakt oss