Presisjonsboring

Presisjons-boring

Presisjonsboring / styrt boring

Nordnorsk Brønnboring gjennomfører presisjonsboring gjennom berg, under vann, for prøvetaking eller etablering av ulike anlegg, forankringer og fortøyningspunkter, som forboring for sprengning og en rekke andre styrte boreoperasjoner på mål. Vi gjør avanserte operasjoner, enkelt og trygt. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, løsninger og tilbud.

Send oss en henvendelse om presisjonsboring

Send oss en henvendelse om presisjonsboring

N

Styrt boreoperasjoner på mål

N

Gjennom berg

N

Forankring og fortøyningspunkter - også under vann

N

Enkelt og trygt