Energibrønn

Energibrønn

En energibrønn er et borehull i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming. Vannet i brønnen er kontaktmediet mellom kollektorslangen og fjellet, og vi kan måle eksakt vanntemperatur ned til vell 200 mtr. Vi bruker også turbo kollektorslange (rillet innvendig) som igjen gir 10 – 15 % bedre varmeopptak. Den vannfylte delen av brønnen kalles effektiv brønn. Temperaturen i brønnen er normalt årsmiddel-temperaturen på stedet, + 1°C. Vi kan bore helt ned til ca. 250 mtr. på energibrønner.

Hvordan utføres en energibrønn?
Energibrønner bores i to faser. Først bores det gjennom løsmasser med stål og fôringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret (138 mm.) forankres 1-2 m. ned i fast fjell og det etableres bentonitt tetting.

Fjellboringen
foregår med en annen type borkrone (115 mm.) og føres ned ved hjelp av gjengede stål borstenger (3 m.) til angitt dybde. Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og ferdig tillaget kollektor med bunnlodd og kjølemedie (Hx95) senkes i hullet.

HVORFOR energibrønn ?
• Vedlikeholdsfri  • Støyer ikke  • Krever ikke plass
• Ikke synlig  • Selvfinansierende  • Gratis kjøling
• Verdiøkning på eiendommen  • Forsikring mot fremtidige høye energipriser • Miljøvennlig  • Ingen transport av energi,  kilden blir etablert rett ved siden av huset  • Ingen CO2-utslipp • Energikilden kan vare evig  • Yter best på årets kaldeste og varmeste dager.

HVOR kan det bores ? 
Prinsipielt kan energibrønner bores overalt. Vi kan med vår erfaring, kunnskap gi deg råd og vink om boring i forskjellig grunn- og bergformasjoner. Med på kjøpet får du god miljøprofil og besparelse på dine fremtidige energikostnader

«The best business decision for heating and cooling commercial buildings»    Miljødep. USA

Bli oljefri og reduser energiforbruk og klimagassutslipp
Naturvernforbundet ønsker å redusere energiforbruket og klimagassutslippene i norske hjem.
Nå kan du også bli oljefri, og på nettsiden oljefri.no skal det gjøres enklere og tryggere å bytte ut oljefyren eller parafin-kaminen med fornybare oppvarmingsløsninger. Samtidig kan du utnytte vannbåren varme gjennom din energibrønn. Vannbåren varme tar utgangspunkt i en dyp brønn normalt mellom 90m og 230m og fungerer på den måten at vann med en temperatur på mellom 5 og 7 grader føres gjennom plastrør og inn i huset. Vi utfører denne form type boring for energiuttak til varmepumpe, samt montering av kollektorslange i borehullene. Et praktisk rørsystem legges i sløyfer mellom gulvet såle og innegulvet. Vannbåren varme kan også benyttes i forbindelse med radiatorer.

I Sverige og 2008 ble det bygget 25.000 varmepumper med borehull. Beregninger viser at et slikt anlegg i drift i 50-60 år, kan spare deg for mange millioner kroner.

Kontakt oss gjerne for uforpliktende avtalt gratis befaring/-møte samt tilbud;kontaktskjema/tlf. 

Energibrønn