Vannfilter og innsatser

Filter som forhindrer sandpartikler å komme i vannet ditt

På et ferdigetablert vannanlegg følger det med et filter. Dette filteret skal hindre større partikler fra å komme i vannet ditt. I forbindelse med en brønnboring vil eksempelvis sandpartikler naturlig virvles opp i etterkant av boringen. Filteret hindrer disse partiklene fra å komme i vannet ditt. Filteret bør renses eller byttes jevnlig. Nordnorsk Brønnboring leverer engangsfilter og vaskbare filter til vannanlegget ditt.

Ta kontakt – så ordner vi det filteret du ønsker.

Kontakt oss om filter

Ta kontakt med oss om du trenger nye filter, ønsker hjelp med rensing av filter eller bytting av filter.

Kontakt oss