Presisjonsboring

Presisjonsboring

Vi foretar også alle typer slik boring (retningstyrte hull), hvor en samtidig vil unngå ødelagt terreng og sprengte grøfter, i tillegg er dette en rimeligere oppgave – kontra alternativet.

Ta kontakt for mere informasjon og evnt befaring med tilbud, bruk vårt kontaktskjema/tlf

Vedlagt ser dere under et visualisert eksempel på retningstyrt presisjonsboring :

 

presisjonsboring-illustrasjon